Đề thi thử TN THPTQG 2021 môn Vật lí lần 1 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPTQG 2021 môn Vật lí lần 1 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

+ Nếu gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, độ dài sợi dây của con lắc đơn giảm đi 2 lần thì chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ
A. giảm 3 lần. B. tăng 12 lần. C. giảm 12 lần. D. tăng 3 lần.
+ Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?
A. Biên độ và cơ năng B. Li độ và tốc độ C. Biên độ và gia tốc D. Biên độ và tốc độ.
+ Phát biểu nào sau đây là đúng? Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được xây dựng dựa vào:
A. tác dụng nhiệt của dòng điện B. tác dụng hoá học của dòng điện
C. tác dụng sinh lí của dòng điện D. tác dụng từ của dòng điện.

Đọc tiếp  Đề thi thử THPT 2021 môn Vật lí lần 3 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc