Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh. Ngày … tháng 11 năm 2021, trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022 môn Toán lần thứ nhất, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kì 1 năm học 2021 – 2022.

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh mã đề 001 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh:
+ Cho hàm số 3 2 y x mx m x 2 3 1 2 có đồ thị là C và đường thẳng d y x 2 S là tập các giá trị m thỏa mãn d cắt C tại 3 điểm phân biệt A B C sao cho diện tích tam giác MBC bằng 2 2 với M(3;1). Tính tổng bình phương các phần tử của S?
+ Cho hàm số y f x xác định trên tập D. Số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y f x trên D nếu A. f x M với mọi x D và tồn tại 0 x D sao cho f x M 0. B. f x M với mọi x D. C. f x M với mọi x D. D. f x M với mọi x D và tồn tại 0 x D sao cho f x M 0.
+ Mặt phẳng A BC chia khối lăng trụ ABC A B C thành các khối đa diện nào? A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác. B. Hai khối chóp tam giác. C. Hai khối chóp tứ giác. D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1. Mặt bên SBC là tam giác nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Các mặt phẳng SAB SAC lần lượt tạo với đáy các góc 0 60 và 0 30. Gọi là góc giữa hai mặt phẳng SAB và SAC. Tính sin.
+ Cho hình chóp S ABC có thể tích là V. Gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho AM x AB. Mặt phẳng qua M và song song với hai đường thẳng SA BC. Mặt phẳng chia hình chóp thành hai phần, trong đó phần chứa điểm B có thể tích là V. Biết 208 343 V V. Tính tổng các giá trị của x thỏa mãn bài toán.

Đọc tiếp  Đề kiểm tra định kì lần 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh

TẢI TÀI LIỆU PDF TẠI ĐÂY