Đề thi thử TN THPT 2022 lần 1 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2022 lần 1 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Câu 1: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là: A. Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. B. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. C. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. D. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
Câu 2: Quá trình hô hấp sáng diễn ra ở A. Thực vật C3. B. Thực vật C4. C. Thực vật C3 và thực vật CAM. D. Thực vật C4 và thực vật CAM.
Câu 3: Ở cà chua có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào của thể ba thuộc loài này là A. 25 B. 22 C. 36. D. 23.
Câu 4: Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới? A. Hội chứng Tơcnơ. B. Hội chứng AIDS. C. Hội chứng Đao. D. Hội chứng Claiphentơ.
Câu 5: Trong chu kì hoạt động của tim người bình thường, ngăn nào sau đây của tim trực tiếp nhận máu giàu CO2 từ tĩnh mạch chủ? A. Tâm thất phải B. Tâm thất phải C. Tâm nhĩ trái. D. Tâm nhĩ phải.

TẢI PDF ĐỀ THI

Đọc tiếp  Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc