Đề thi thử TN THPT 2021 lần 2 môn Vật lý trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2021 lần 2 môn Vật lý trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

+ Tìm phát biểu sai:
A. Chu kỳ con lắc đơn dao động nhỏ không phụ thuộc biên độ dao động.
B. Chu kỳ của con lắc đơn dao động nhỏ tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của
C. Tần số của con lắc đơn dao động nhỏ tỉ lệ với cân bậc hai của gia tốc trọng trường.
D. Tần số con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai khối lượng của nó.
+ Đ t điện áp u U 2 cos t vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là?
+ Chọn câu trả lời đúng. Để giảm công suất hao phí trên dây khi truyền tải điện năng n lần thì phải :
A. Giảm điện áp đi n lần. B. Tăng điện áp đầu đường dây n lần. C. Giảm điện áp n2 lần. D. Tăng điện áp và tiết diện dây dẫn lên n lần.
Đọc tiếp  Đề KSCL Vật lí 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh