Đề thi thử TN THPT 2021 lần 2 môn Tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2021 lần 2 môn Tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2021 lần 2 môn Tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh vừa được tailieumonster.com cập nhật mới nhất. Các em học sinh hãy tham khảo và tải đề thi theo thông tin bên dưới nhé. Chúng tôi hi vọng với đề thi này sẽ giúp các em củng cố kiến thức của mình cho những kì thi sắp tới.

tai lieu monster de thi thu mon dia ly thptqg 2022 han thuyen bac ninh

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word

+ The lawyer rarely wears anything other than jeans and a T-shirt_____the season.
A. whatever B. whenever C. wherever D. however.
+ Turmeric can help in boosting immune system and fight off free radical attacks
in the system.
A. destroying B. enhancing C. weakening D. stopping.
+ What is the best title of the passage?
A. Shackleton‟s Amazing Feat B. A Great Attempt to Cross Antarctica
C. Shackleton‟s Life in Antarctica D. A Successful Expedition.
Đọc tiếp  Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc