Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh vừa được tailieumonster.com cập nhật mới nhất. Các em học sinh hãy tham khảo và tải đề thi theo thông tin bên dưới nhé. Chúng tôi hi vọng với đề thi này sẽ giúp các em củng cố kiến thức của mình cho những kì thi sắp tới.

tai lieu monster de thi thu mon dia ly thptqg 2022 bac ninh

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word

+ The interviews with parents showed that the vast majority were____________ of teachers.
A. supporting B. supporter C. support D. supportive.
+ By being thrifty and shopping wisely, housewives in the city can feed an entire family on aslittle as 500.000 VND a week.
A. economical B. luxurious C. miserable D. sensible.
+ Which of the following does the passage mainly discuss?
A. An environmentally friendly approach to constructing buildings
B. New technologies applied to constructing office buildings
C. Successful green building projects all over the world
D. Economic benefits of environmentally responsible buildings.
Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word
Đọc tiếp  Đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Tiếng Anh trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc