Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh

Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh

+ Mức phản ứng của một kiểu gen là:
A. khả năng phản ứng của sinh vật trước những điều kiện bất lợi của môi trường.
B. mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau.
C. khả năng biến đổi của sinh vật trước sự thay đổi của môi trường.
D. tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.
+ Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là:
A. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
B. làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột.
C. quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hoá.
D. làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.
+ Ở một loài thực vật xét một gen có 3 alen A, a, a1 nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó: alen A quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a và a1; alen a quy định tính trạng hoa hồng trội hoàn toàn so với alen a1 quy định tính trạng hoa trắng. Trong trường hợp cây tứ bội khi giảm phân tạo ra các giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường và không có đột biến xảy ra, cây tứ bội có kiểu gen Aaa1a1 tự thụ phấn. Tỷ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ tiếp theo là?

Đọc tiếp  Đề thi thử THPTQG 2021 môn Sinh học lần 3 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

TẢI PDF ĐỀ THI