Đề thi thử THPTQG 2021 môn Sinh học lần 3 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

Đề thi thử THPTQG 2021 môn Sinh học lần 3 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

+ Phép lai hai cặp tính trạng phân ly độc lập, F1 thu được cặp tính trạng thứ nhất có tỷ lệ kiểu hình là 3 : 1, cặp tính trạng thứ hai là 1 : 2 : 1, thì tỷ lệ phân ly kiểu hình chung của F1 là.
+ Sử dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được?
+ Một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là.
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 lần 1 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Giang