Đề thi thử THPTQG 2021 môn Sinh học lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi thử THPTQG 2021 môn Sinh học lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

+ Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là Ađênin, Uraxin và Guanin. Có bao nhiêu bộ ba sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra mARN nói trên?
+ Một gen có 500 ađênin, 1000 guanin. Sau đột biến, gen có 4001 liên kết hiđro nhưng chiều dài không thay đổi. Đây là loại đột biến.
+ Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ 3 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng; trong đó ruồi mắt trắng đều là ruồi đực?
Đọc tiếp  Đề thi ĐGNL chuyên biệt 2021 môn Sinh học trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh