Đề thi thử THPTQG 2021 môn Hóa học lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi thử THPTQG 2021 môn Hóa học lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

+ Cho 1,08 gam Mg vào 100 ml dung dịch FeCl3 0,6M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là?
+ Chất X có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Thủy phân chất X thu được chất Y có phản ứng tráng gương, có vị ngọt hơn đường mía. Tên gọi của X và Y lần lượt là.
+ Số nhóm cacboxyl (-COOH) và số nhóm amino (-NH2) có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là?
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị