Đề thi thử THPT 2021 môn Vật lý lần 2 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT 2021 môn Vật lý lần 2 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

+ Một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox, gọi x, v, a, αt lần lượt là li độ, vận tốc, gia tốc, pha dao động của vật. Đại lượng không biến thiên điều hòa theo thời gian là?
+ Quang phổ thu được của ánh sáng trắng trên màn ảnh của máy quang phổ là?
+ Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích, tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 5 (cm) có độ lớn là?
Đọc tiếp  Đáp án và lời giải chi tiết đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý