Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học lần 2 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học lần 2 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

+ Đặc điểm nào của mã di truyền phản ánh tính thống nhất về nguồn gốc chung của giới sinh vật?
+ Trong mô hình điều hòa hoạt động của các gen trong operôn Lac do F.Jacốp và J.Mônô phát hiện thì chất cảm ứng là?
+ Trong hiện tượng di truyền qua tế bào chất, đặc điểm kiểu hình của con luôn giống mẹ vì sao?
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPTQG 2021 môn Sinh học lần 1 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh