Đề thi thử THPT 2021 môn GDCD lần 3 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT 2021 môn GDCD lần 3 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

+ Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
+ Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
+ Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là.
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk