[24 Mã] Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Vật lý

Sáng 8/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 đã làm bài thi môn Vật lý trong 50 phút. Dưới đây là Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Vật lý tất cả mã đề đầy đủ nhất.

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Lý – Thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lí có đáp án, lời giải chi tiết được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục chính xác giúp các em học sinh lớp 12 luyện thi TN cấp 3, thi đại học tốt nhất

Mục lục bài viết

Đề thi Lý THPT Quốc Gia 2022 Full đáp án

MÃ GỐC: 223, 212; 221,224,204

Các mã đã xong: 223; 212; 221; 214;224;204,202;

Các mã đang giải: 217, 201, 205, 222

 

Vật lí – Mã 201

1.B 2.C 3.D 4.D 5.C 6.D 7.C 8.A 9.A 10.B
11.D 12.B 13.C 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.D 20.A
21.C 22.D 23.C 24.B 25.B 26.A 27.D 28.D 29.A 30.B
31.A 32.D 33.D 34.C 35.A 36.C 37.B 38.C 39.C 40.A

Vật lí – Mã 202

1.B 2.A 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 8.D 9.B 10.C
11.B 12.D 13.B 14.D 15.D 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A
21.C 22.B 23.C 24.C 25.A 26.A 27.D 28.B 29.C 30.D
31.D 32.B 33.D 34.A 35.D 36.C 37.C 38.B 39.C 40.D

Vật lí – Mã 203

1.D 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.B 8.B 9.C 10.C
11.A 12.C 13.A 14.D 15.B 16.C 17.B 18.A 19.D 20.D
21.C 22.B 23.C 24.C 25.B 26.C 27.B 28.C 29.B 30.D
31.D 32.C 33.B 34.D 35.D 36.C 37.D 38.B 39.D 40.B

 Vật lí – Mã 204

1.A 2.C 3.C 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D
11.C 12.D 13.B 14.D 15.A 16.C 17.A 18.C 19.D 20.D
21.D 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.B 30.B
31.A 32.D 33.A 34.A 35.B 36.C 37.A 38.C 39.D 40.A

Vật lí – Mã 205

1.C 2.B 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.A 9.A 10.D
11.D 12.A 13.B 14.A 15.B 16.D 17.D 18.B 19.B 20.A
21.B 22.A 23.D 24.B 25.A 26.C 27.C 28.A 29.D 30.B
31.D 32.A 33.A 34.D 35.B 36.D 37.D 38.B 39.C 40.C

Vật lí – Mã 206

1.C 2.B 3.D 4.A 5.A 6.C 7.C 8.A 9.B 10.B
11.A 12.D 13.B 14.A 15.D 16.D 17.C 18.B 19.A 20.D
21.A 22.A 23.B 24.B 25.D 26.A 27.B 28.B 29.B 30.D
31.D 32.B 33.D 34.D 35.D 36.A 37.B 38.A 39.A 40.D

Vật lí – Mã 207

1.C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.B 7.B 8.A 9.A 10.C
11.B 12.B 13.B 14.A 15.C 16.D 17.A 18.D 19.B 20.A
21.B 22.B 23.D 24.C 25.D 26.B 27.B 28.D 29.B 30.A
31.A 32.C 33.D 34.C 35.A 36.D 37.C 38.D 39.A 40.B

Vật lí – Mã 208

1.D 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.D 8.C 9.B 10.C
11.A 12.C 13.B 14.C 15.C 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A
21.D 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.C 28.B 29.A 30.D
31.C 32.D 33.D 34.C 35.B 36.B 37.A 38.D 39.C 40.A
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPTQG 2021 môn Vật lí lần 1 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 Vật lí – Mã 209

1.D 2.D 3.A 4.C 5.A 6.D 7.C 8.D 9.C 10.A
11.B 12.C 13.C 14.B 15.A 16.B 17.B 18.B 19.D 20.B
21.C 22.D 23.C 24.D 25.B 26.C 27.B 28.D 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.C 35.D 36.B 37.D 38.B 39.C 40.D

Vật lí – Mã 210

1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.A 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.C 14.A 15.C 16.C 17.A 18.C 19.D 20.C
21.D 22.B 23.B 24.C 25.D 26.C 27.B 28.A 29.C 30.C
31.B 32.D 33.B 34.B 35.A 36.A 37.B 38.A 39.D 40.C

Vật lí – Mã 211

1.B 2.A 3.C 4.D 5.B 6.C 7.D 8.A 9.A 10.B
11.D 12.B 13.B 14.B 15.A 16.A 17.A 18.C 19.B 20.A
21.D 22.D 23.C 24.A 25.A 26.D 27.C 28.D 29.B 30.D
31.D 32.A 33.D 34.C 35.C 36.C 37.D 38.A 39.C 40.C

Vật lí – Mã 212

1.D 2.A 3.A 4.D 5.B 6.B 7.C 8.D 9.A 10.D
11.B 12.A 13.B 14.B 15.C 16.B 17.C 18.C 19.C 20.A
21.C 22.B 23.A 24.A 25.A 26.B 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.A 33.A 34.C 35.B 36.A 37.A 38.C 39.B 40.C

Vật lí – Mã 213

1.D 2.B 3.D 4.A 5.D 6.C 7.B 8.C 9.A 10.A
11.B 12.C 13.D 14.D 15.A 16.B 17.A 18.D 19.C 20.C
21.B 22.C 23.C 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.C 30.B
31.C 32.C 33.A 34.A 35.D 36.A 37.B 38.A 39.D 40.B

 Vật lí – Mã 214

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.B 24.B 25.C 26.D 27.B 28.D 29.C 30.A
31.D 32.A 33.A 34.D 35.B 36.B 37.A 38.D 39.D 40.B

Vật lí – Mã 215

1.D 2.A 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.D 9.C 10.C
11.C 12.A 13.B 14.C 15.D 16.A 17.D 18.A 19.D 20.C
21.D 22.D 23.A 24.A 25.C 26.C 27.A 28.D 29.D 30.C
31.C 32.B 33.B 34.A 35.C 36.C 37.A 38.B 39.D 40.D

Vật lí – Mã 216

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.B 9.A 10.B
11.D 12.B 13.B 14.D 15.A 16.D 17.C 18.C 19.A 20.C
21.D 22.B 23.B 24.B 25.C 26.C 27.A 28.A 29.D 30.D
31.D 32.C 33.C 34.C 35.A 36.C 37.C 38.D 39.D 40.A

Vật lí – Mã 217

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.C 7.A 8.A 9.D 10.B
11.B 12.D 13.B 14.B 15.D 16.A 17.B 18.C 19.C 20.B
21.C 22.A 23.C 24.C 25.D 26.B 27.C 28.C 29.A 30.D
31.A 32.D 33.C 34.D 35.C 36.D 37.D 38.A 39.B 40.C

Vật lí – Mã 218

1.C 2.A 3.C 4.B 5.A 6.A 7.A 8.C 9.D 10.C
11.A 12.B 13.D 14.A 15.D 16.A 17.A 18.D 19.A 20.B
21.D 22.D 23.D 24.B 25.B 26.D 27.A 28.A 29.B 30.D
31.A 32.D 33.B 34.D 35.B 36.B 37.D 38.B 39.A 40.B

 Vật lí – Mã 219

1.C 2.C 3.D 4.A 5.C 6.B 7.C 8.B 9.D 10.B
11.D 12.B 13.B 14.A 15.A 16.D 17.C 18.A 19.A 20.C
21.C 22.B 23.D 24.B 25.D 26.B 27.B 28.A 29.A 30.B
31.C 32.D 33.D 34.C 35.D 36.D 37.C 38.D 39.A 40.A

Vật lí – Mã 220

1.B 2.A 3.C 4.A 5.B 6.D 7.A 8.A 9.C 10.C
11.D 12.B 13.B 14.D 15.B 16.C 17.B 18.D 19.C 20.D
21.B 22.C 23.D 24.D 25.A 26.C 27.C 28.A 29.C 30.A
31.B 32.A 33.D 34.A 35.B 36.D 37.A 38.D 39.A 40.B

Vật lí – Mã 221

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.A 8.D 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.A 15.C 16.C 17.D 18.A 19.C 20.A
21.D 22.A 23.A 24.D 25.D 26.D 27.C 28.A 29.C 30.D
31.D 32.C 33.A 34.D 35.A 36.A 37.A 38.D 39.D 40.C

Vật lí – Mã 222

1.D 2.B 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.C
11.A 12.A 13.A 14.D 15.D 16.B 17.D 18.C 19.D 20.C
21.C 22.B 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.C 29.B 30.A
31.C 32.D 33.A 34.C 35.A 36.A 37.C 38.B 39.A 40.C

Vật lí – Mã 223

1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.C 10.B
11.B 12.C 13.B 14.A 15.A 16.B 17.D 18.B 19.B 20.D
21.B 22.A 23.A 24.C 25.A 26.D 27.D 28.D 29.A 30.B
31.C 32.D 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.A 40.D

 Vật lí – Mã 224

1. C 2.A 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.A 12.C 13.D 14.A 15.C 16.C 17.B 18.D 19.D 20.B
21.B 22.A 23.C 24.C 25.A 26.A 27.B 28.A 29.A 30.B
31.B 32.B 33.A 34.C 35.B 36.C 37.A 38.B 39.A 40.C

 

tai lieu monster load 1

Đang cập nhật…

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Vật lý

Đề thi Lý THPT Quốc Gia 2021 Full đáp án

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 môn Vật lý
Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 môn Vật lý

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, có file tải miễn phí định dạng word, pdf được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp học sinh 2K4, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Lý của bộ giáo dục 

tai lieu monster load 1

Đang cập nhật…

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn Vật lý thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT Quốc gia môn Lý có đáp án năm 2021 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục.

Đọc tiếp  Đề thi thử TNTHPT 2021 lần 2 môn Vật lí trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có hơn 1 triệu thí sinh dự thi trên cả nước.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi được tổ chức làm 2 đợt. Trong đó đợt 1 dành cho thí sinh thuộc diện an toàn, diễn ra trong 2 ngày 7/7 và 8/7.

Đợt 2 dành riêng cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gồm các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 thí sinh cư trú trong khu vực đang bị phong tỏa hoặc cách ly xã hội.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 cụ thể như sau:

– Sáng 7/7, thí sinh thi môn Ngữ văn (120 phút).

– Chiều 7/7, thí sinh thi môn Toán (90 phút).

– Sáng 8/7, thí sinh thi một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (150 phút).

– Chiều 8/7, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 201

1. D 2. A 3. C 4. B 5. C 6. D 7. B 8. B 9. B 10. C
11. C 12. C 13. D 14. D 15. B 16. B 17. A 18.C 19. A 20. C
21. B 22. D 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. D 33.D 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. C 40. C

Đáp án đề lý THPT Quốc gia 2021 mã 202

1. D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. A 19. D 20. D
21. B 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. A
31. D 32. B 33. A 34. D 35. D 36. A 37. C 38. D 39. A 40. B

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 203

1-B 6-A 11-A 16-C 21-D 26-A 31-C 36-C
2-B 7-D 12-B 17-B 22-D 27-A 32-B 37-D
3-C 8-A 13-B 18-C 23-A 28-B 33-D 38-B
4-A 9-D 14-C 19-A 24-D 29-A 34-D 39-D
5-C 10-D 15-C 20-C 25-D 30-B 35-B 40-C

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 204​​​​​​​

1-A 6-C 11-C 16-B 21-C 26-D 31-B 36-B
2-A 7-A 12-B 17-C 22-A 27-A 32-D 37-A
3-D 8-D 13-C 18-B 23-A 28-B 33-B 38-D
4-D 9-A 14-C 19-B 24-C 29-C 34-C 39-D
5-C 10-D 15-C 20-A 25-A 30-B 35-D 40-D

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 205

1. B 2. A 3. B 4. C 5.C 6. C 7. B 8. B 9.C 10. D
11. A 12. A 13. B 14. D 15. A 16. D 17. C 18.C 19.D 20.B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. D 26. A 27. A 28. D 29. D 30. C
31. A 32. D 33. B 34. C 35. B 36. A 37. C 38. B 39.  D 40. D

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 206

1-C 6-C 11-A 16-D 21-D 26-A 31-C 36-B
2-D 7-B 12-B 17-D 22-B 27-B 32-B 37-C
3-D 8-D 13-D 18-B 23-D 28-A 33-A 38-A
4-C 9-A 14-C 19-A 24-A 29-B 34-C 39-B
5-A 10-C 15-C 20-D 25-D 30-C 35-A 40-B

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 207

1. B 2.D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C 17. D 18.C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31. B 32. A 33. D 34. A 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 208

1-D 6-D 11-C 16-B 21-C 26-D 31- D 36- B
2-A 7-B 12-B 17-B 22-B 27-B 32- A 37-B
3-D 8-A 13-D 18-D 23-A 28-A 33- D 38-C
4-C 9-C 14-C 19-B 24-B 29-D 34- A 39-A
5-A 10-C 15-C 20-D 25-D 30-A 35- C 40-A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 209

1.A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. A 7.A 8. D 9. C 10. D
11. B 12. D 13. D 14.D 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.A 33. D 34. D 35. D 36. A 37. D 38. A 39.C 40. B

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 210

1-A 6-D 11-D 16-D 21-A 26-B 31-A 36-C
2- 7-B 12-B 17-B 22-B 27-C 32-C 37-C
3-A 8-D 13- 18-C 23-C 28-D 33-D 38-B
4-C 9-B 14-A 19-D 24-B 29-C 34-B 39-A
5-D 10-A 15-D 20-C 25-C 30-A 35-A 40-A

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 211

1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. A 16. B 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. C 23. A 24. D 25. C 26. A 27. D 28. D 29. B 30. D
31. D 32. A 33. A 34. D 35. B 36. B 37. D 38. B 39. B 40. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 212

1-D 6-B 11-A 16-A 21-B 26-A 31-A 36-C
2-B 7-A 12-C 17-D 22-D 27-C 32-C 37-B
3-B 8-A 13-A 18-C 23-A 28-B 33-B 38-C
4-D 9-D 14-C 19-C 24-A 29-A 34-B 39-B
5-D 10-D 15-D 20-B 25-C 30-A 35-B 40-B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 213

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 214

1-C 6-B 11-B 16-D 21-B 26-A 31-B 36-C
2-C 7-C 12-C 17-B 22-C 27-A 32-C 37-C
3-A 8-B 13-A 18-A 23-D 28-A 33-A 38-B
4-D 9-C 14-C 19-B 24-C 29-B 34-C 39-A
5-C 10-D 15-B 20-A 25-B 30-C 35-B 40-A

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 215

1- B 6-C 11-C 16-A 21-A 26-C 31-B 36-D
2-D 7-D 12-C 17-A 22-A 27-C 32-B 37-B
3-D 8-A 13-B 18-C 23-B 28-D 33-A 38-A
4-C 9-B 14-A 19-D 24-B 29-B 34-B 39-D
5-B 10-C 15-C 20-D 25-B 30-C 35-D 40-A

Đáp án đề Lý thi THPT Quốc gia năm 2021 – Mã đề 216

1. D 2. C 3. B 4.B 5. C 6. C 7. A 8. A 9. A 10. C
11. B 12.D 13. B 14. D 15. 16. B 17.B 18. A 19. A 20. D
21. D 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. A
31. B 32. A 33. B 34. D 35. B 36. C 37. B 38. A 39. D 40. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 217

1-D 6-D 11-C 16-D 21-A 26-A 31-D 36-D
2-C 7-A 12-C 17-A 22-B 27-C 32-C 37-C
3-A 8-A 13-B 18-B 23-B 28-D 33-B 38-C
4-A 9-A 14-D 19-D 24-B 29-D 34-C 39-D
5-B 10-B 15-D 20-A 25-C 30-B 35-A 40-B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 218

1-C 6-D 11-B 16-C 21-C 26-D 31-B 36-A
2-A 7-D 12-D 17-C 22-C 27-D 32-A 37-C
3-C 8-D 13-D 18-A 23-C 28-D 33-D 38-B
4-A 9-A 14-C 19-B 24-B 29-A 34-C 39-A
5-D 10-A 15-B 20-D 25-D 30-A 35-A 40-C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 219

1-A 6-D 11-B 16-A 21-C 26-D 31-D 36-D
2-D 7-D 12-D 17-B 22-C 27-D 32-C 37-D
3-B 8-A 13-C 18-D 23-C 28-C 33-C 38-C
4-A 9-A 14-A 19-C 24-A 29-D 34-A 39-C
5-A 10-C 15-A 20-A 25-A 30-A 35-D 40-B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 220

1. D 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. B 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. C 16. D 17. C 18. C 19. A 20. D
21. A 22. C 23.C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. C
31. C 32. A 33. D 34. A 35. A 36. A 37. C 38. D 39. D 40. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 221

1-B 6-C 11-A 16-B 21-B 26-B 31-B 36-D
2-A 7-D 12-A 17-C 22-C 27-B 32-C 37-D
3-C 8-D 13-A 18-D 23-B 28-C 33-B 38-C
4-C 9-D 14-D 19-C 24-D 29-D 34-B 39-B
5-D 10-C 15-C 20-C 25-B 30-C 35-D 40-A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 222

1-B 6-C 11-C 16-D 21-D 26-B 31-A 36-D
2-A 7-C 12-D 17-C 22-A 27-B 32-A 37-C
3-B 8-A 13-D 18-C 23-B 28-C 33-C 38-B
4-B 9-D 14-D 19-C 24-C 29-C 34-D 39-A
5-A 10-B 15-A 20-A 25-A 30-B 35-D 40-A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 223

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. B 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. C 20. B
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. D 28. B 29. C 30. B
31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. C 38. B 39. B 40. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý – Mã đề 224​​​​​​​

1-A 6-B 11-B 16-B 21-D 26-B 31-C 36-B
2-D 7-A 12-A 17-C 22-B 27-B 32-A 37-B
3-B 8-D 13-C 18-B 23-A 28-A 33-C 38-A
4-D 9-A 14-C 19-D 24-A 29-C 34-D 39-C
5-C 10-A 15-A 20-A 25-C 30-C 35-C 40-C

Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2022 khác:

Bộ Đề thi THPT Quốc Gia Năm 2022 mới nhất full đáp án

Ngoài bộ Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Vật lý, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.