Đề thi Olympic 24/03/2021 môn Sinh học 10 sở GD&ĐT Quảng Nam

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + đáp án / lời giải chi tiết đề thi Olympic 24/03/2021 môn Sinh học 10 sở GD&ĐT Quảng Nam.

+ Trong những chất hữu cơ: Lipit, ADN, Protein, Cacbonhidrat tham gia cấu tạo nên tế bào, chất nào có liên kết hidrô? Nêu khái quát vai trò của liên kết hidrô trong các chất đó.
+ Một gen ở sinh vật nhân thực có 3600 liên kết hiđrô và có 800 nuclêôtit loại G. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại T chiếm 30% và số nuclêôtit loại X chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. Em hãy xác định số nuclêôtit mỗi loại ở mỗi mạch của gen.
+ Dựa vào mô hình cấu trúc màng sinh chất ở hình 2, hãy xác định A, B, C là những thành phần cấu trúc nào và nêu chức năng cơ bản của chúng.

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề HSG Sinh học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội