Đề thi Olympic 24/03/2021 môn Hóa học 10 sở GD&ĐT Quảng Nam

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + đáp án / lời giải chi tiết đề thi Olympic 24/03/2021 môn Hóa học 10 sở GD&ĐT Quảng Nam.

+ Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tử của nguyên tố X là 40, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Hãy xác định số hiệu nguyên tử, số khối và viết kí hiệu nguyên tử X.
+ Hãy chứng minh rằng khi cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch HCl 0,1M thì chỉ có thể tạo thành Fe2+ chứ không phải Fe3+. Biết áp suất khí H2 là 1 atm.
+ Nếu hoà tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Z. Tính V và tổng khối lượng muối có trong dung dịch Z.

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề thi HSG Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh