Đề thi HSG Sinh học 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi HSG Sinh học 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Chia sẻ với các em học sinh đề thi HSG Sinh học 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc các em có thể xem online hoặc tải về máy, mọi chi tiết của tài liệu. các em xem bên dưới nhé.

Câu 2 (1,0 điểm)
a) Khi bón quá nhiều phân đạm cho cây trồng có thể gây ra những hậu quả gì?
b) Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, huyết áp biến đổi như thế nào trong hệ mạch?

TẢI PDF TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  Đề thi HSG Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc