Đề thi HSG Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Đề thi HSG Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Chia sẻ với các em học sinh đề thi HSG Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh, chi tiết đề ra sao các em hãy xem bên dưới nhé.

Câu 1: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do 1 cặp gen có 2 alen (A, a) quy định; tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen không alen (B, b; D, d) quy định. Cho cây (M) tự thụ phấn thu được F1 gồm 1201 cây hoa đỏ, quả tròn; 1203 cây hoa đỏ, quả dài; 599 cây hoa trắng, quả tròn; 201 cây hoa trắng, quả dài. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, kết luận nào sau đây đúng

TẢI PDF TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  Đề thi HSG Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc