Đề thi HSG Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Đề thi HSG Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Chia sẻ với các em học sinh đề thi HSG Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, nội dung của đề thi các em xem bên dưới nhé.

Câu 1 (2,0 điểm).

a. Nêu các đặc điểm chung của vi sinh vật.

b. Cho các vi sinh vật sau: trùng biến hình, vi tảo, vi khuẩn nitrobacter, vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh. Hãy xếp chúng vào các kiểu dinh dưỡng phù hợp.

TẢI PDF TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  Đề thi HSG Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Lưu Nhân Chú – Thái Nguyên