Đề thi HSG Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Vào ngày 26 tháng 01 năm 2019, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học 10, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Hóa học 10, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Hóa học 10 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa học 10 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Hóa học 10 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Đề thi HSG Hóa học 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh gồm 02 trang, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 05 câu, thời gian làm bài thi Hóa học là 150 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HSG Hóa học 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
+ Nung nóng 30,005 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3 và MnO2, sau một thời gian thu được khí O2 và 24,405 gam chất rắn Y gồm K2MnO4, MnO2, KMnO4, KCl. Để tác dụng hết với hỗn hợp Y cần vừa đủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl, thu được 4,844 lít khí Cl2 ở (đktc). Tính thành phần % khối lượng KMnO4 bị nhiệt phân.
+ Một ion M3+ có tổng số hạt (electron, nơtron, proton) bằng 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19.
a. Xác định vị trí (số thứ tự ô nguyên tố, chu kì, nhóm) của M trong bảng tuần hoàn.
b. Viết cấu hình electron của các ion do M tạo ra.
+ Trong công thức hợp chất khí(ở điều kiện thường)của R với hidro có chứa 5,8824% hidro về khối lượng.
a. Tìm nguyên tố R.
b. Viết công thức cấu tạo (theo quy tắc bát tử)của oxit cao nhất, hợp chất khí với hidro, hidroxit tương ứng. Từ đó xác định liên kết hóa học có trong mỗi công thức?

Đọc tiếp  Đề KSCL đội tuyển HSG Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF