Đề thi HSG Địa lý 10 THPT năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi HSG Địa lý 10 THPT năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc gồm 1 trang với 4 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề, đề thi có hướng dẫn giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HSG Địa lý 10:
+ So sánh sự khác nhau về quá trình đô thị hóa giữa hai nhóm nƣớc phát triển và đang phát triển. Vì sao hiện nay ở nhiều nƣớc đang phát triển phải điều chỉnh quá trình đô thị hóa?
+ Trình bày nguyên nhân hình thành và hoạt động của gió mùa ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á.
+ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trƣởng của diện tích, sản lượng và năng suất lương thực có hạt ở nước ta giai đoạn 1995 – 2014.

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề thi HSG Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh