Đề thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2014 Một ròng rọc kép gồm hai ròng rọc có dạng hai đĩa tròn đồng chất gắn chặt, đồng trục. Ròng rọc lớn có bán kính R1 = 10 cm, ròng rọc nhỏ có bán kính R2 = 5 cm, trên vành các ròng rọc có rãnh để quấn dây. Nếu dùng một sợi dây nhẹ, không dãn một đầu quấn trên vành ròng rọc lớn đầu kia buộc vào vật m1 = 300 g

Đọc tiếp  KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2009