Đề thi học kỳ 2 Sinh học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

tailieumonster.com giới thiệu đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 2 Sinh học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi nhằm đánh giá lại toàn diện kiến thức Sinh học 10 mà các em tiếp thu được trong suốt giai đoạn học kỳ 2 vừa qua, từ đó làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Sinh học 10, đề thi có mã đề 101 gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Sinh học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Rau đang bị héo, nếu chúng ta tưới nước vào rau thì sẽ có thể làm rau tươi trở lại vì:
A. Nước đã làm mát tế bào rau nên các tế bào rau được xanh tươi trở lại.
B. Nó nước làm rau tiến hành quang hợp nên rau tươi trở lại.
C. Được nước tưới nên các tế bào rau đã sống trở lại.
D. Nước thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên.
+ Trật tự đúng của quá trình sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục là:
A. Pha tiềm phát → pha cân bằng → pha suy vong.
B. Pha lũy thừa → pha tiềm phát → pha cân bằng → pha suy vong.
C. Pha tiềm phát → pha lũy thừa → pha cân bằng → pha suy vong.
D. Pha tiềm phát → pha lũy thừa → pha cân bằng.
+ Sau khi luộc trứng xong, albumin (protein lòng trắng trứng) bị thay đổi về cấu trúc nên lòng trắng trứng đang ở trạng thái trong suốt và lỏng chuyển sang trạng thái màu trắng đục và cứng lại. Đây là một minh chứng cho hiện tượng:
A. Prôtêin bị biến tính.
B. Prôtêin tuy thay đổi cấu trúc nhưng vẫn thực hiện chức năng của nó.
C. Prôtêin cuộn xoắn lại từ cấu trúc bậc 2 chuyển sang cấu trúc bậc 3.
D. Các axit amin bị chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Đọc tiếp  Đề học kỳ 2 Sinh học 10 năm 2020 – 2021 trường Trưng Vương – Vĩnh Long

TẢI PDF TẠI ĐÂY