Đề thi học kỳ 2 Lịch sử 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

tailieumonster.com giới thiệu đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 2 Lịch sử 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi nhằm đánh giá lại toàn diện kiến thức Lịch sử 10 mà các em tiếp thu được trong suốt giai đoạn học kỳ 2 vừa qua, từ đó làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Lịch sử 10, đề thi có mã đề 101 gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Lịch sử 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Để bóc lột nhân dân ta, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện chính sách nhất quán nào?
A. Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; nắm độc quyền về muối và sắt.
B. Đầu tư phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp để tận thu nguồn lợi.
C. Đặt ra nhiều loại thuế bất hợp lí hòng tận thu mọi sản phẩm do nhân dân làm ra.
D. Cải cách chế độ thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổ.
+ Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X nhằm thực hiện âm mưu gì?
A. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác.
B. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng.
C. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của chúng.
D. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng.
+ Vì sao ngày 4 – 7 – 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ?
A. Vì là ngày Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
B. Vì là ngày cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa giành thắng lợi.
C. Vì đã bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa.
D. Vì là ngày thực dân Anh công nhận độc lập ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ.

Đọc tiếp  Đề thi cuối học kỳ 2 Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF