Đề thi học kỳ 2 Hóa học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

tailieumonster.com giới thiệu đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 2 Hóa học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi nhằm đánh giá lại toàn diện kiến thức Hóa học 10 mà các em tiếp thu được trong suốt giai đoạn học kỳ 2 vừa qua, từ đó làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Hóa học 10, đề thi có mã đề 101 gồm 4 trang với 40 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Hóa học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Cho phản ứng hoá học sau : 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O. Câu nào sau đây giải thích đúng tính chất của phản ứng?
A. SO2 là chất khử, H2S là chất oxi hóa. B. SO2 là chất bị khử, H2S là chất oxi hóa.
C. S là sản phẩm của phản ứng kết hợp. D. SO2 là chất bị khử, H2S là chất bị oxy hóa.
+ Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách?
A. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; KMnO4 …
B. phân huỷ khí HCl.
C. điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn.
D. điện phân nóng chảy NaCl.
+ Tính chất sát trùng, và tẩy màu của nước gia ven là do nguyên nhân nào sau đây:
A. Do chất NaClO phân hủy sinh ra O nguyên tử có tính oxi hóa mạnh.
B. Do chất NaClO có tính sát trùng, và tẩy màu.
C. Do chất NaClO phân hủy sinh ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh.
D. Do chất NaClO có chứa Cl+1 là chất oxi hóa mạnh.

Đọc tiếp  Đề thi học kì 2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

TẢI PDF TẠI ĐÂY