Đề thi học kì 2 Sinh học 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi học kì 2 Sinh học 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, nhằm giúp các bạn có tư liệu tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 Sinh học 10 sắp tới.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Sinh học 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc:
+ Khi có ánh sáng và giàu CO2, một chủng vi sinh vật có thể phát triển tốt trên môi trường có nước cốt dừa, nước thịt và các chất sau: NaCl- 5 (gam/lit); KH2PO4- 1 (gam/lit); CaCl2- 0,1 (gam/lit).
(1) Môi trường trên là loại môi trường gì?
(2) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?
+ Hãy cho biết kiểu dinh dưỡng của các vi sinh vật sau: vi khuẩn lam; vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục.
+ Từ một tế bào mẹ có bộ NST 2n, qua một lần nguyên phân bình thường thu được:
A. 2 tế bào con có bộ NST 4n. B. 4 tế bào con có bộ NST 2n.
C. 2 tế bào con có bộ NST 2n. D. 4 tế bào con có bộ NST n.

TẢI PDF TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  Đề học kỳ 2 Sinh học 10 năm 2020 – 2021 trường Trưng Vương – Vĩnh Long