Đề thi học kì 2 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Nhằm mục đích đánh giá tổng kết nội dung chương trình Sinh học 10, lấy điểm hệ số 3 để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực môn Sinh học 10, trường THPT Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức kì thi kiểm tra học kì 2 môn Sinh học 10 năm học 2018 – 2019.

tailieumonster.com giới thiệu sơ lược đề thi học kì 2 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương: số trang: 4, hình thức: tự luận, số câu: 5, thời gian làm bài: 45 phút, đáp án/lời giải chi tiết: có.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì? Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục trải qua những pha nào? Pha lũy thừa có đặc điểm gì?
+ Phân biệt virut và vi khuẩn về 2 tiêu chí sau: có cấu tạo tế bào, sinh sản độc lập? Theo em có thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không? Vì sao?
+ Có 5 tế bào sinh dục sơ khai cái của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân 4 lần tạo ra các tế bào con. Các tế bào con này chuyển sang giai đoạn chín thực hiện giảm phân.
Tính số tế bào con và tổng số nhiễm sắc thể trong các tế bào con sinh ra từ quá trình nguyên phân?
Tính số trứng hình thành và số nhiễm sắc thể trong các trứng?

Đọc tiếp  Đề thi học kỳ 2 Sinh học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

TẢI PDF TẠI ĐÂY