Đề thi học kì 2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Nhằm mục đích đánh giá tổng kết nội dung chương trình Hóa học 10, lấy điểm hệ số 3 để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực môn Hóa học 10, trường THPT Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức kì thi kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 10 năm học 2018 – 2019.

tailieumonster.com giới thiệu sơ lược đề thi học kì 2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương: số trang: 3, hình thức: tự luận, số câu: 5, thời gian làm bài: 45 phút, đáp án/lời giải chi tiết: có.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Bằng phương pháp hóa học (Không dùng chỉ thị quì tím, phenolphtalein) hãy phân biệt 3 dung dịch loãng mất nhãn đựng một trong các chất sau: H2SO4, MgSO4, HCl (Không dùng sơ đồ để trình bày, Ag2SO4 ít tan với nồng độ thí nghiệm có kết tủa).
+ Nhiệt phân 50,56 gam KMnO4 sau một thời gian thu được 46,72 gam chất rắn. Cho toàn bộ lượng khí sinh ra phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu được 13,04 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong H2SO4 đặc, nóng, dư thu được nhiều hơn 896ml SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Trộn toàn bộ SO2 ở trên với 0,02 mol O2 thu được hỗn hợp Z. Cho Z đi qua tháp tổng hợp SO3 với hiệu suất 50% thu được hỗn hợp P. Cho P lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 13,34 gam kết tủa. Xác định % khối lượng Mg trong X.
+ Cho 6,0 gam hỗn hợp G gồm Mg và FeO vào một lượng vừa đủ 100ml HCl 3,0M thu được dung dịch X có khối lượng thay đổi a gam so với dung dịch HCl và khí Y.
1. (1,5 điểm) Xác định % khối lượng của từng chất trong G và a.
2. (1,0 điểm) Cho 12,0 gam G vào m’ gam H2SO4 98% (dư 10% so với lượng phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Z và khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Z hòa tan tối đa b gam Fe. Xác định m’, b.

Đọc tiếp  Đề cuối kỳ 2 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

TẢI PDF TẠI ĐÂY