Đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Như vậy, các em học sinh khối lớp 10 của trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nội dung chương trình Sinh học 10. Và theo đúng như kế hoạch trong phân phối chương trình Sinh học 10 đã đề ra, vừa qua, thầy và trò trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Sinh học 10 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm 1 trang với 3 câu, học sinh có 45 phút để làm bài thi học kỳ 2 Sinh học 10. THI247.com đã cung cấp nội dung và lời giải đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh để các em thuận tiện tham khảo.

Trích dẫn đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Tiến hành nuôi cấy 3 chủng vi khuẩn (kí hiệu I, II, III) trong các môi trường (kí hiệu A, B, C) thu được kết quả như sau. Chú thích: (+) Vi khuẩn mọc (sinh trưởng và phát triển), (-) Vi khuẩn không mọc.
a) Môi trường A, B, C là loại môi trường gì? Giải thích?
b) Hãy xác định kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng vi khuẩn trên? Giải thích?
+ Trình bày cấu tạo của virut?
+ Trình bày chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ?

Đọc tiếp  Đề thi học kỳ 2 Sinh học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

TẢI PDF TẠI ĐÂY