Đề thi HK2 Lịch sử 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Như vậy, các em học sinh khối lớp 10 của trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nội dung chương trình Lịch sử 10. Và theo đúng như kế hoạch trong phân phối chương trình Lịch sử 10 đã đề ra, vừa qua, thầy và trò trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Lịch sử 10 năm học 2018 – 2019

Đề thi HK2 Lịch sử 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm 1 trang với 3 câu, học sinh có 45 phút để làm bài thi học kỳ 2 Lịch sử 10. THI247.com đã cung cấp nội dung và lời giải đề thi HK2 Lịch sử 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh để các em thuận tiện tham khảo.

Trích dẫn đề thi HK2 Lịch sử 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Trình bày những nét chính về tình hình tư tưởng, tôn giáo của Việt Nam trong các các thế kỉ X – XV? Tại sao Nho giáo dần trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp phong kiến?
+ Tại sao nói thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?
+ Tại sao cách mạng công nghiệp Anh diễn ra sớm nhất ở châu Âu? Cách mạng công nghiệp đã để lại hệ quả như thế nào?

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Lịch sử 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF