Đề thi HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Như vậy, các em học sinh khối lớp 10 của trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nội dung chương trình Hóa học 10. Và theo đúng như kế hoạch trong phân phối chương trình Hóa học 10 đã đề ra, vừa qua, thầy và trò trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Hóa học 10 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm 1 trang với 3 câu, học sinh có 45 phút để làm bài thi học kỳ 2 Hóa học 10. THI247.com đã cung cấp nội dung và lời giải đề thi HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh để các em thuận tiện tham khảo.

Trích dẫn đề thi HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Nhỏ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch Na2SO4.
Thí nghiệm 2: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaCl.
Thí nghiệm 3: Dẫn khí SO2 đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch nước Br2.
+ Hòa tan hết 22,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg trong dung dịch H2SO4 loãng, dư, phản ứng kết thúc thấy thoát ra 12,32 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch Y.
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong X.
c. Nung nóng 1/2 hỗn hợp X ở trên với 1,68 lít Oxi (đktc) thu được hỗn hợp rắn T. Cho toàn bộ T phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2 (đktc). Tính V.
+ Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện – nếu có).

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

TẢI PDF TẠI ĐÂY

https://thi247.com/data-thi247/de-thi-hk2-hoa-hoc-10-nam-2018-2019-truong-thuan-thanh-1-bac-ninh.pdf