Đề thi HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Như vậy, các em học sinh khối lớp 10 của trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nội dung chương trình Địa lý 10. Và theo đúng như kế hoạch trong phân phối chương trình Địa lý 10 đã đề ra, vừa qua, thầy và trò trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Địa lý 10 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm 1 trang với 3 câu, học sinh có 45 phút để làm bài thi học kỳ 2 Địa lý 10. THI247.com đã cung cấp nội dung và lời giải đề thi HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh để các em thuận tiện tham khảo.

Trích dẫn đề thi HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Phân tích ảnh hưởng của điều kiện kinh tế – xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
+ Dựa vào bảng sau: Sản lượng điện toàn thế giới và một số khu vực năm 2000 và 2015 (Nguồn: Sách hướng dẫn thực hành Địa lí lớp 10, NXB ĐHSP 2018).
1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng điện toàn thế giới theo khu vực năm 2000 và 2015.
2. Qua biểu đồ và số liệu rút ra nhận xét.
+ Tại sao nói: Để phát triển kinh tế, văn hóa ở miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước?

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF