Đề thi HK1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

Tuần qua, trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội đã tiến hành tổ chức kỳ thi học kỳ 1 Sinh học lớp 10 để lấy điểm hệ số III môn học, từ đó làm cơ sở đánh giá, xếp loại học lực môn Sinh học lớp 10. THI247.com chia sẻ với các em toàn bộ đề thi và đáp án đề thi HK1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội để các em tham khảo, thử sức.

Trích dẫn đề thi HK1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội:
+ Khi ta ngâm rau sống vào nước muối, MT nước muối là ưu trương so với bên trong Tb rau, thế nước trong tế bào cao hơn ngoài môi trường nước khuếch tán từ tế bào của rau ra môi trường ngoài tế bào mất nước, xẹp xuống => rau héo.
+ Cấu trúc của ti thể: Là bào quan có 2 lớp màng bao bọc. Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc tạo thành các mào trên đó chứa các enzim hô hấp. Bên trong là các chất nền chứa ADN và ribôxôm. Chức năng của ti thể: cung cấp năng lượng ATP cho các hoạt động sống của TB.
+ Một đoạn phân tử ADN có số Nuclêôtit loại A bằng 180 chiếm 10% tổng số Nuclêôtit.
a. Tính số Nuclêôtit từng loại trong phân tử ADN trên.
b. Tính số liên kết Hiđrô trong phân tử ADN trên.

Đọc tiếp  Đề thi học kỳ 1 Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trân – Bình Định

TẢI PDF TẠI ĐÂY