Đề thi HK1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Vừa qua, trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên đã tổ chức kỳ thi học kỳ 1 môn Sinh học 10 năm học 2018 – 2019 để kiểm tra một cách toàn diện các nội dung kiến thức Sinh học 10 mà học sinh đã được học trong kỳ học vừa qua, để làm tiền đề cho việc đánh giá kết quả và xếp loại học lực.

Đề thi HK1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên mã đề 123 gồm 2 trang, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm 6:4, phần trắc nghiệm gồm 18 câu, phần tự luận gồm 2 câu, tổng thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và hướng dẫn giải phần tự luận.

Theo tailieumonster.com đánh giá, đây là một đề thi với cấu trúc chuẩn, độ khó tương đối, rất phù hợp cho đối tượng học sinh lớp 10 khối THPT ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Sinh học 10 ở trường.

Trích dẫn đề thi HK1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
+ Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarozơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch:
A. Urê nhược trương. B. Urê ưu trương.
C. Saccrôzơ nhược trương. D. Saccrôzơ ưu trương.
+ Màng sinh chất của tế bào ở sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi:
A. Các phân tử prôtêin và phôtpholipit. B. Các phân tử phôtpholipit và axit nuclêic.
C. Các phân tử prôtêin. D. Các phân tử prôtêin và axitnuclêic.
+ Tế bào vi khuẩn có kích nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp chúng:
A. Tránh được sự tiêu diệt của kẻ thù vì khó phát hiện. B. Tiêu tốn ít thức ăn.
C. Có tỷ lệ S/V lớn, trao đổi chất với môi trường nhanh, tế bào sinh sản nhanh hơn tế bào có kích thước lớn.
D. Xâm nhập dễ dàng vào tế bào vật chủ.

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

TẢI PDF TẠI ĐÂY