Đề thi HK1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Vừa qua, trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên đã tổ chức kỳ thi học kỳ 1 môn Hóa học 10 năm học 2018 – 2019 để kiểm tra một cách toàn diện các nội dung kiến thức Hóa học 10 mà học sinh đã được học trong kỳ học vừa qua, để làm tiền đề cho việc đánh giá kết quả và xếp loại học lực.

Đề thi HK1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên mã đề 001 gồm 2 trang, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm 6:4, phần trắc nghiệm gồm 18 câu, phần tự luận gồm 2 câu, tổng thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và hướng dẫn giải phần tự luận.

Theo tailieumonster.com đánh giá, đây là một đề thi với cấu trúc chuẩn, độ khó tương đối, rất phù hợp cho đối tượng học sinh lớp 10 khối THPT ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Hóa học 10 ở trường.

Trích dẫn đề thi HK1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
+ Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là?
A. phi kim và kim loại. B. khí hiếm và kim loại.
C. kim loại và khí hiếm. D. kim loại và kim loại.
+ Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại A,B thuộc nhóm IA ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào 100 gam nước thu được dung dịch Y và 1,12 lít khí (đktc).
a) Xác định tên của 2 kim loại A, B.
b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch Y.
c) Để trung hòa hết dung dịch Y cần dùng hết 100 ml dung dịch H2SO4, tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng?
+ Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là?

Đọc tiếp  Đề thi cuối kì 1 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường Lý Tự Trọng – Hà Tĩnh

TẢI PDF TẠI ĐÂY