Đề thi ĐGNL chuyên biệt 2021 môn Sinh học trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Đề thi ĐGNL chuyên biệt 2021 môn Sinh học trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

+ Lai hai dòng bố mẹ thuần chủng có kiểu gen khác nhau, thu được con lai có năng suất, sức chống chịu và khả năng sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ. Hiện tượng này được gọi là gì?
+ Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, đặc điểm nào sau đây là đặc điểm sinh vật điển hình của đại Tân sinh?
+ Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, gen này nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Ruồi giấm đực mắt trắng có kiểu gen nào sau đây?
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2022 lần 1 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh