Đề thi cuối kỳ 1 Sinh học 10 năm 2021 – 2022 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / lời giải đề thi cuối kỳ 1 Sinh học 10 năm 2021 – 2022 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum.

Câu 1: Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có lưới nội chất hạt phát triển nhất? A. Tế bào gan B. Tế bào cơ tim C. Tế bào bạch cầu D. Tế bào hồng cầu Câu 2: Đơn phân cấu tạo của ARN là: A. 20 loại axit amin B. 4 loại nuclêôtit A, T, G, X C. Pôlinuclêôtit D. 4 loại nuclêôtit A, U, G, X Câu 3: Cấu trúc nào sau đây không phải là thành phần cơ bản của tế bào nhân sơ? A. Vùng nhân B. Ti thể C. Màng sinh chất D. Tế bào chất Câu 4: Đơn phân của prôtêin là: A. đường đơn B. axit béo C. nuclêôtit D. axit amin.
Câu 5: Chức năng năng của màng sinh chất là: A. xúc tác các phản ứng sinh hóa, điều khiển mọi hoạt động sống. B. vận chuyển các chất, thu nhận thông tin, dấu chuẩn nhận biết. C. tổng hợp prôtêin, lipit cho tế bào. D. quy định hình dạng và bảo vệ tế bào. Câu 6: Bào quan nào sau đây không có màng bao bọc? A. Lục lạp B. Không bào C. Ti thể D. Ribôxôm Câu 7: Xuất bào và nhập bào là hình thức vận chuyển: A. không cần tiêu tốn năng lượng. B. theo nguyên lý khuếch tán. C. có sự biến dạng màng sinh chất. D. qua kênh prôtêin. Câu 8: Bào quan được ví như “nhà máy điện” của tế bào là: A. Lưới nội chất trơn B. Nhân con C. Không bào D. Ti thể.
Câu 9: Bào quan được ví như “nhà máy tổng hợp chất hữu cơ” cho thực vật là: A. Lục lạp B. Ribôxôm C. Ti thể D. Nhân Câu 10: Tế bào nhân sơ có đặc điểm nào sau đây? A. Có nhiều bào quan. B. Bào quan có màng bao bọc C. Chưa có nhân hoàn chỉnh D. Có hệ thống nội màng Câu 11: Đâu không phải là chức năng của prôtêin? A. Cung cấp năng lượng. B. Thu nhận thông tin. C. Xúc tác cho các phản ứng hoá sinh. D. Vận chuyển các chất. Câu 12: Lưới nội chất hạt có vai trò: A. tổng hợp prôtêin xuất bào. B. tổng hợp lipit, chuyển hóa đường và khử độc cho tế bào. C. chứa các chất phế thải cho tế bào. D. phân hủy các tế bào già, tế bào bị tổn thương.
Câu 13: Cấu trúc nào sau đây chỉ có ở tế bào nhân thực mà không có ở tế bào nhân sơ? A. màng sinh chất B. ribôxôm C. màng nhân D. tế bào chất Câu 14: Đặc điểm chung của ADN và ARN là A. có cấu trúc một mạch pôlinuclêôtit. B. cấu tạo từ các đơn phân là axit amin. C. cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. D. có cấu trúc hai mạch pôlinuclêôtit. Câu 15: Chức năng của bộ máy gôngi trong tế bào là: A. Tổng hợp và đóng gói prôtêin. B. Sản sinh và phân phối năng lượng. C. Thu nhận và xử lý thông tin. D. Lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm.

Đọc tiếp  Đề kiểm tra học kỳ 1 Sinh học 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

TẢI PDF TẠI ĐÂY