Đề thi cuối kỳ 1 Lịch sử 10 năm 2021 – 2022 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

Câu 1: Từ thế kỉ thứ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kì: A. hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. B. hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. C. phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. D. suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Câu 2: Vương triều Gúp-ta được thành lập trên cơ sở: A. điều kiện tự nhiên thuận lợi. B. thống nhất toàn bộ Ấn Độ. C. thống nhất miền Bắc Ấn Độ. D. kinh tế phát triển mạnh mẽ. Câu 3: Chữ viết truyền thống của Ấn Độ là hệ chữ: A. Latinh. B. Nôm. C. Phạn (Sankrit). D. Hán. Câu 4: Tiểu thuyết là hình thức văn học phát triển dưới thời: A. Tống. B. Đường. C. Minh – Thanh. D. Tần.

Câu 5: Khu vực Đông Nam Á không có đồng bằng rộng lớn để trồng lúa là do: A. bị chia cắt bởi nhiều vương quốc nhỏ. B. lượng bão hằng năm nhiều gây lũ lụt, sạt lở. C. địa hình chủ yếu là hoang mạc. D. địa hình bị chia cắt bởi núi, rừng nhiệt đới, biển. Câu 6: Điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi của Đông Nam Á thích hợp cho trồng lúa nước là: A. có nhiều sông lớn. B. địa hình bị chia cắt. C. đồng bằng rộng lớn. D. gió mùa kèm theo mưa. Câu 7: Văn hoá của Lào và Cam-pu-chia chịu ảnh hưởng chủ yếu từ: A. Ấn Độ. B. Trung Quốc. C. Việt Nam. D. Mi-an-ma. Câu 8: Sau khi thành lập, vương triều Đê-li đã thi hành chính sách: A. truyền bá và áp đặt Hồi giáo. B. xoá bỏ sự phân biệt tôn giáo. C. xây dựng khối hoà hợp dân tộc. D. phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ.
Câu 9: Nguồn gốc của vương triều Hồi giáo Đê-li là từ: A. người Hồi giáo gốc Tây Á. B. người Hồi giáo gốc Mông Cổ. C. hậu duệ của vương triều Gúp-ta. D. người Hồi giáo gốc Thổ lập ra. Câu 10: Tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn ra đời dưới thời vương triều Gúpta là: A. Đạo giáo. B. Phật giáo. C. Ấn Độ giáo. D. Ki-tô giáo. Câu 11: Triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc là: A. Tần. B. Thanh. C. Tống. D. Đường. Câu 12: Vương triều phong kiến cuối cùng của Ấn Độ là: A. vương triều Hác-sa. B. vương triều Đê-li. C. vương triều Gúp-ta. D. vương triều Mô-gôn. Câu 13: Những chính sách do vua A-cơ-ba của vương triều Mô-gôn tiến hành có ý nghĩa là: A. xoá bỏ hoàn toàn mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo. B. góp phần thống nhất lãnh thổ Ấn Độ. C. làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển. D. làm cho Ấn Độ trở thành quốc gia mạnh nhất châu Á.
Câu 14: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân vào cuối các triều đại phong kiến Trung Quốc? A. Nông dân phải chịu tô thuế nặng nề, sưu dịch liên miên. B. Nhà nước không có chính sách ổn định đời sống nông dân. C. Mâu thuẫn xã hội giữa nông dân với địa chủ trở nên sâu sắc. D. Nông dân bị giai cấp tư sản bóc lột nặng nề. Câu 15: Chính sách truyền bá và áp đặt Hồi giáo của vương triều Đê-li đã gây ra hậu quả là: A. khiến Ấn Độ bị thực dân Anh xâm lược. B. tạo điều kiện truyền bá Hồi giáo ra bên ngoài. C. khiến cho kinh tế trở nên lạc hậu. D. làm cho mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo sâu sắc hơn.

Đọc tiếp  Đề thi HK1 Lịch sử 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF