Đề thi cuối kì 1 GDCD 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

tailieumonster.com chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi + bảng đáp án đề thi cuối kì 1 GDCD 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên; bạn đọc có thể tải xuống miễn phí file PDF (định dạng .pdf) hoặc file WORD (định dạng .doc / .docx) để phục vụ cho công tác học tập / giảng dạy.

Câu 1: Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, con người phải A. thông minh. B. cần cù. C. lao động. D. sáng tạo. Câu 2: Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, A. sự vật cũ được thay thế bằng sự vật mới. B. sự vật hiện tượng biến đổi theo hướng tích cực. C. sự vật hiện tượng được giữ nguyên trạng thái cũ. D. sự vật hiện tượng bị chết đi. Câu 3: Câu nào sau đây không phản ánh đúng mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng trong triết học? A. Mỗi chất có lượng phù hợp với nó. B. Chất quy định lượng. C. Lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi. D. Chất và lượng không thống nhất với nhau. Câu 4: Trong các câu ca dao tục ngữ sau, câu nào không phải là phương pháp luận biện chứng? A. Có công mài sắt có ngày nên kim. B. Con vua thì lại làm vua. C. Rút dây động rừng. D. Nước chả đá mòn. Câu 5: Yếu tố nào dưới đây là giá trị vật chất mà con người sáng tạo nên? A. Hát tuồng. B. Tháp Chàm. C. Truyện Kiều. D. Động Phong Nha.
Câu 6: Chủ thể nào dưới đây đã sáng tạo ra lịch sử xã hội? A. Loài vượn cổ. B. Con người. C. Thượng đế. D. Thần linh. Câu 7: Bài hát “Hát về cây lúa hôm nay” có đoạn trích “Và bàn tay xưa cấy trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn. Và đôi vai xưa kéo cày thay trâu … Cho đến hôm nay, những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái đang ngồi máy cấy…”. Những giá trị vật chất nào do con người sáng tạo ra được đề cập trong nội dung trên? A. Cày, máy cày, máy cấy. B. Cày, trâu, bàn tay, máy cấy. C. Đôi vai, bàn tay, máy cày. D. Đôi vai, bàn tay, máy cấy. Câu 8: Việc làm nào dưới đây không phải là hoạt động sản xuất vật chất A. Quyên góp ủng hộ người nghèo. B. Chế tạo rô-bốt làm việc nhà. C. Sáng tạo máy bóc hành tỏi. D. Nghiên cứu giống lúa mới. Câu 9: Nhận thức cảm tính được tạo nên do sự tiếp xúc A. gần gũi với các sự vật, hiện tượng. B. trực tiếp với các sự vật, hiện tượng. C. trực diện với các sự vật, hiện tượng. D. gián tiếp với các sự vật, hiện tượng.
Câu 10: Giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất thì A. cả chất và lượng cùng biến đổi từ từ. B. chất biến đổi chậm, lượng biến đổi nhanh chóng. C. lượng biến đổi chậm, chất biến đổi nhanh chóng. D. cả chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng. Câu 11: Quan niệm nào sau đây thể hiện phương pháp luận biện chứng? A. Chết vinh hơn sống nhục. B. Sống chết có mệnh. C. Cha nào con nấy. D. Sông có khúc, người có lúc. Câu 12: Cơ sở để phân biệt nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính của con người là nhận thức lí tính có sử dụng A. các giác quan. B. các thao tác tư duy. C. sức lao động. D. công cụ lao động. Câu 13: Khẳng định nào sau đây là sai theo quan điểm của Triết học Mác – Lê nin? A. Thực tiễn là mục đích của nhận thức. B. Lí luận không có thực tiễn là lí luận suông. C. Thực tiễn không có lí luận là thực tiễn mù quáng. D. Lí luận có thể phát triển không cần thực tiễn. Câu 14: Quan niệm nào sau đây có yếu tố phát triển theo quan điểm của triết học duy vật biến chứng? A. Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ. B. Đánh bùn sang ao. C. Có mới nới cũ. D. Tre già măng mọc. Câu 15: Để hoạt động học tập và lao động đạt hiệu quả cao, đòi hỏi chúng ta phải luôn A. phát huy kinh nghiệm bản thân. B. gắn lí thuyết với thực hành. C. đọc nhiều sách. D. đi thực tế nhiều.

Đọc tiếp  Đề thi HK1 GDCD 10 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF