Đề thi cuối học kỳ 2 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi cuối học kỳ 2 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam kèm bảng đáp án chi tiết tất cả các mã đề, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong kỳ thi HK2 Hóa học 10 sắp tới.

Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl? A. Zn. B. Al. C. Ag. D. Mg.
Câu 2: Đơn chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường? A. Cl2. B. F2. C. Br2. D. I2.
Câu 3: Clo không phản ứng được với chất nào sau đây? A. H2. B. Na. C. O2. D. H2O.
Câu 4: Để pha loãng axit sunfuric đặc, nên A. cho axit đặc vào axit loãng rồi pha thêm nước. B. cho từ từ nước vào axit và dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ. C. cho đồng thời axit và nước vào cốc, dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ. D. cho từ từ axit vào nước và dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ.
Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. B. dùng F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl. C. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng. D. điện phân nóng chảy NaCl.
Câu 6: Công thức hóa học của khí sunfurơ là A. H2S. B. SO2. C. CO2. D. SO3.
Câu 7: Mở lọ đựng dung dịch HCl đặc trong không khí ẩm thì A. xuất hiện khói trắng trên miệng bình. B. dung dịch chuyển sang màu vàng. C. dung dịch chuyển sang màu nâu. D. xuất hiện kết tủa trong dung dịch.
Câu 8: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố halogen thuộc nhóm A. VIIA. B. VIA. C. IVA. D. VA.
Câu 9: H2SO4 đặc, nguội không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Natri hiđroxit. B. Nhôm. C. Sắt (III) oxit. D. Kẽm.
Câu 10: Trong phản ứng với kim loại, lưu huỳnh thể hiện tính A. oxi hóa. B. bazơ. C. axit. D. khử.

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

TẢI PDF TẠI ĐÂY