Đề thi cuối học kỳ 2 GDCD 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi cuối học kỳ 2 GDCD 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam kèm bảng đáp án chi tiết tất cả các mã đề, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong kỳ thi HK2 GDCD 10 sắp tới.

Câu 1: Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người A. theo nguyên tắc. B. theo từng trường hợp. C. theo lẽ phải. D. theo tình cảm.
Câu 2: Sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau được gọi là gì? A. Tình bạn. B. Tình yêu. C. Tình đồng hương. D. Tình đồng đội.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của xã hội? A. Góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững. B. Làm cho xã hội hạnh phúc hơn. C. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. D. Làm cho đồng nghiệp thân thiện hơn với nhau.
Câu 4: Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội được gọi là A. đạo đức. B. truyền thống. C. phong tục. D. pháp luật.
Câu 5: Một trong những biểu hiện của người có nhân phẩm là A. được nhiều người hâm mộ và tôn sùng. B. thực hiện tốt các nghĩa vụ mà xã hội qui định thực hiện. C. luôn tôn trọng người khác, biết quan tâm đến bản thân và gia đình. D. có lương tâm trong sáng, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ.
Câu 6: Tình yêu chân chính không có biểu hiện nào dưới đây? A. Có sự đồng cảm sâu sắc về ước mơ, hoài bão. B. Yêu cầu người kia hoàn thiện theo ý mình. C. Biết quan tâm, chăm lo và hi sinh vì nhau. D. Tình yêu không vụ lợi, trong sáng và lành mạnh.
Câu 7: Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là A. lương tâm. B. danh dự. C. nghĩa vụ. D. nhân phẩm.
Câu 8: Cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình được coi là người có A. lòng lương thiện. B. lương tâm. C. nhân phẩm. D. lòng tự trọng.
Câu 9: Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về A. vật chất và tinh thần. B. vật chất và lợi ích. C. tình cảm và đạo đức. D. tình cảm và thói quen.
Câu 10: Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp cho con người A. lo lắng về bản thân. B. tự cao tự đại về bản thân. C. tự ti về bản thân. D. tự tin vào bản thân.

Đọc tiếp  Đề kiểm tra học kỳ 1 GDCD 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF