Đề thi cuối học kỳ 1 Lịch sử 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF + file WORD đề thi và bảng đáp án / lời giải chi tiết đề thi cuối học kỳ 1 Lịch sử 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam.

Câu 1: Vua A-cơ-ba (Ấn Độ) trị vì dưới vương triều A. Gúp-ta. B. Mô-gôn. C. Hác-sa. D. Đê-li. Câu 2: Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt? A. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN. B. Khoảng thiên niên kỉ III TCN. C. Khoảng thiên niên kỉ I TCN. D. Khoảng thiên niên kỉ II TCN. Câu 3: Đặc điểm kinh tế của các quốc gia cổ đại Phương Đông là A. săn bắt, hái lượm kết hợp với trồng trọt và chăn nuôi. B. kinh tế nông nghiệp là chính. C. trồng trọt, chăn nuôi kết hợp công thương nghiệp. D. phát triển đều các ngành kinh tế. Câu 4: Đâu không phải là hoạt động kinh tế chủ yếu của Lào và Cam-pu-chia thời phong kiến? A. Rèn sắt, đúc đồng. B. Sản xuất giấy. C. Làm đồ gốm. D. Trồng lúa.
Câu 5: Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô-ma có hai giai cấp cơ bản nào? A. Địa chủ và nông dân. B. Chủ nô và nông dân công xã. C. Quý tộc và nông dân. D. Chủ nô và nô lệ. Câu 6: Quốc gia cổ đại phương Đông nào dưới đây hình thành sớm nhất? A. Lưỡng Hà. B. Ấn Độ. C. Trung Quốc. D. Ai Cập. Câu 7: Tầng lớp thấp nhất trong xã hội cổ đại phương Đông là A. nông dân công xã. B. nô lệ và nông nô. C. nô lệ. D. nông nô. Câu 8: Chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao dưới triều đại nào? A. Thanh. B. Đường. C. Hán. D. Minh. Câu 9: Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại Phương Đông là A. Chuyên chế cổ đại. B. Cộng hòa. C. Quân chủ lập hiến. D. Dân chủ. Câu 10: Đặc điểm của Thị quốc ở Địa Trung Hải là A. tất cả cư dân sống ở thành thị. B. mỗi thành thị có nhiều quốc gia. C. quốc gia có thành thị. D. mỗi thành thị là một quốc gia.
Câu 11: Vì sao nói đến thời kì Hi Lạp và Rô-ma, các hiểu biết khoa học mới thực sự trở thành khoa học? A. Ảnh hưởng đến nhiều nước. B. Có tính hệ thống. C. Độ chính xác và khái quát cao. D. Đạt nhiều thành tựu. Câu 12: Công trình kiến trúc nào sau đây không thuộc văn hóa cổ đại phương Đông? A. Vạn lý trường thành. B. Vườn treo Ba-bi-lon. C. Đền Pác-tê-nông. D. Lăng Ta-giơ Ma-han. Câu 13: Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma, lực lượng lao động chính làm ra của cải cho xã hội là A. bình dân. B. kiều dân. C. nô lệ. D. chủ nô. Câu 14: Thành tựu nào dưới đây là một trong 4 phát minh kĩ thuật quan trọng của người Trung Quốc thời phong kiến? A. Súng trường. B. Tàu biển. C. Máy hơi nước. D. La bàn. Câu 15: Tư tưởng, tôn giáo nào dưới đây có ảnh hưởng nhiều nhất đối với giáo dục Đại Việt? A. Nho giáo. B. Hồi giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Đạo giáo.

Đọc tiếp  Đề thi HK1 Lịch sử 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF