Đề thi cuối học kỳ 1 Lịch sử 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / lời giải chi tiết đề thi cuối học kỳ 1 Lịch sử 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1. Triều đại phong kiến đầu tiên của Trung Quốc là A. Nhà Tần. B. Nhà Hán. C. Nhà Đường. D. Nhà Minh. Câu 2. Trong thời kì phong kiến, hệ tư tưởng nào được giai cấp thống trị Trung Quốc sử dụng làm cơ sở lí luận? A. Phật giáo. B. Đạo giáo. C. Nho giáo. D. Hồi giáo. Câu 3. Người đã sáng lập ra triều Minh ở Trung Quốc là A. Lưu Bang. B. Lý Uyên. C. Triệu Khuông Dẫn. D. Chu Nguyên Chương. Câu 4. Triều đại đầu tiên ở Trung Quốc đã cho mở các khoa thi để tuyển chọn quan lại là A. Nhà Hán. B. Nhà Tống. C. Nhà Đường. D. Nhà Minh.
Câu 5. Vương triều Hồi giáo đầu tiên được thiết lập ở Ấn Độ là A. Vương triều Đê-li. B. Vương triều Mô gôn. C. Vương triều Gupta. D. Vương triều Hácsa. Câu 6. Tôn giáo nào bắt nguồn từ những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ? A. Phật giáo. B. Hin đu giáo. C. Hồi giáo. D. Thiên chúa giáo. Câu 7. Trong mười thế kỉ đầu sau công nguyên, khu vực Đông Nam Á chủ yếu tiếp thu sáng tạo văn hóa của A. Trung Quốc. B. Nhật Bản. C. Thổ Nhĩ Kì. D. Ấn Độ. Câu 8. Tộc người chủ yếu xây dựng nên vương quốc Campuchia là A. Người Thái. B. Người Môn. C. Người Khơme. D. Người Miến. Câu 9. Công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của vương quốc Lào là A. Thạt Luổng. B. Ăngco Vat. C. Ăngco Thom. D. Chùa Hang Agianta.
Câu 10. Đơn vị chính trị, kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là A. Trang trại. B. Thành thị. C. Xưởng thủ công. D. Lãnh địa. Câu 11. Khi vào Tây Âu, tộc người Giéc man đã từ bỏ tôn giáo nguyên thủy để tiếp thu A. Hồi giáo. B. Phật giáo. C. Hinđu giáo. D. Kitô giáo. Câu 12. Lực lượng lao động chính trong các lãnh địa phong kiến Tây Âu là A. Nô lệ. B. Nông nô. C. Nông dân. D. Công dân. II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 13: (3,0 điểm) Trình bày những điểm nổi bật của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường và rút ra nhận xét. Câu 14: (4,0 điểm) So sánh thành thị trung đại và lãnh địa phong kiến Tây Âu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Thành thị có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của các nước Tây Âu?

Đọc tiếp  Đề kiểm tra cuối học kì 1 Lịch sử 10 năm 2021 – 2022 trường THPT thị xã Quảng Trị

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF