ĐỀ THI CHỌN TIẾNG ANH LỚP 12 HỌC SINH GIỎI

ĐỀ THI CHỌN TIẾNG ANH LỚP 12 HỌC SINH GIỎI

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 – THPT NĂM HỌC 2009 – 2010

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Dành cho học sinh THPT)

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 04 trang)

TẢI PDF TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2017-2018 có đáp án