Đề thi chọn HSG Sinh học 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG Sinh học 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn nhằm phát hiện, tìm kiếm các em học sinh giỏi khối 10 môn Sinh học tại trường, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 8 câu hỏi, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 120 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi chọn HSG Sinh học 10 năm 2017 – 2018:
+ Một tế bào đang thực hiện phân bào, quan sát dưới kính hiển vi thấy có 23 nhiễm sắc thể kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo. Tế bào trên có thể đang ở kì nào của phân bào nào? Vì sao? Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài? Loài đó là loài nào?
+ Có 10 tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài nguyên phân liên tiếp 1 số lần bằng nhau, sau đó tất cả các tế bào con được tạo ra đều tham gia giảm phân tạo giao tử, các giao tử tham gia thụ tinh với hiệu suất là 5% và đã tạo ra 16 hợp tử. Hỏi các tế bào trên đã nguyên phân bao nhiêu lần?
+ Nếu thời gian thế hệ là 90 phút và quần thể vi khuẩn ban đầu chứa 103 tế bào, sẽ có bao nhiêu tế bào sau 8 giờ sinh trưởng?

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề HSG Sinh học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội