Đề thi chọn HSG Lịch sử 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG Lịch sử 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức tự luận nhằm tìm kiếm, phát hiện các em học sinh giỏi Lịch sử 10 tại trường để bồi dưỡng, đào tạo thêm, chuẩn bị cho các kỳ thi HSG Lịch sử ở các cấp độ cao hơn, đề gồm 1 trang với 4 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề thi chọn HSG Lịch sử 10 năm 2017 – 2018:
+ Những biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp trong các thế kỉ XVI – XVIII. Sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế nước ta?
+ Khái quát hoạt động đối ngoại thời Lý, Trần và đánh giá tác dụng của hoạt động đó đối với quốc gia Đại Việt từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV và nước Việt Nam hiện nay.
+ Đánh giá đóng góp của phong trào Tây Sơn và vương triều Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề HSG Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội