Đề thi chọn HSG Hóa học 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG Hóa học 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức tự luận với 6 bài toán, với hình thức thi này, giáo viên có thể đánh giá quá trình tư duy tìm ra lời giải của học sinh, đồng thời loại bỏ hoàn toàn yếu tố may mắn khi giải đề để có sự đánh giá chính xác nhất về thực lực của các em, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi chọn HSG Hóa học 10 năm 2017 – 2018:
+ Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 40%, thu được 8,96 lít hỗn hợp 2 khí có tỉ khối so với H2 là 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn dung dịch Y, thu được 170,4 gam muối khan. Tính m?
+ Khi điều chế ra các khí trên (câu a) thường có lẫn hơi nước. Nếu dùng H2SO4 đặc hoặc NaOH rắn thì không thể làm khô được chất khí nào ở trên? Giải thích và viết các PTHH xảy ra.
+ Có 6 lọ dung dịch được đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 6. Mỗi dung dịch không màu chứa một chất tan: BaCl2, H2SO4, NaOH, MgCl2, Na2CO3, HCl. Người ta tiến hành các thí nghiệm và thu được kết quả như sau:
Thí nghiệm 1: Dung dịch 2 cho kết tủa khi tác dụng với các dung dịch 3 và 4.
Thí nghiệm 2: Dung dịch 6 cho kết tủa khi tác dụng với các dung dịch 1 và 4.
Thí nghiệm 3: Dung dịch 4 cho khí bay lên khi tác dụng với các dung dịch 3 và 5.
Hãy lập luận để xác định các chất trong mỗi lọ dung dịch trên và viết các PTHH đã xảy ra.

Đọc tiếp  Đề thi HSG Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF