Đề thi chọn HSG GDCD 10 cấp tỉnh năm 2016 – 2017 sở GD&ĐT Thái Nguyên

Đề thi chọn HSG GDCD 10 cấp tỉnh năm 2016 – 2017 sở GD&ĐT Thái Nguyên gồm 1 trang với 04 câu tự luận, học sinh làm bài trong 150 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài và thang điểm.

Thông qua kỳ thi này, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên sẽ tuyển chọn được những em học sinh lớp 10 giỏi môn Giáo dục Công dân để tuyển dương, khen thưởng, đồng thời thành lập đội tuyển học sinh giỏi Giáo dục Công dân 10 cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Giáo dục Công dân 10 cấp Quốc gia.

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề thi HSG GDCD 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh