Đề thi chọn HSG Địa lý 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG Địa lý 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức tự luận với 3 câu hỏi, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 120 phút không tính thời gian phát đề, kỳ thi được tổ chức vào ngày 14/04/2018 nhằm tuyển chọn các em học sinh giỏi Địa lý 10 của trường để đào tạo, bồi dưỡng thêm và đưa các em tham gia các kỳ thi HSG Địa lý ở cấp độ tỉnh, quốc gia … đề thi có hướng dẫn làm bài

 

Trích dẫn đề thi chọn HSG Địa lý 10 năm 2017 – 2018:
+ Trình bày vai trò của ngành công nghiệp điện lực. Ngành công nghiệp điện của nước ta chủ yếu được sản xuất từ những nguồn nào?
+ Để phát triển kinh tế – xã hội miền núi, tại sao giao thông vận tải phải đi trước một bước?
+ Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014. Vẽ biểu đồ kết hợp ( cột và đường ) thể hiện số khách du lịch đến và doanh thu du lịch của các quốc gia trên.

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề HSG Địa lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội