Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh học trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh học trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh

+ Điểm giống nhau giữa các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên là:
A. đều loại bỏ những alen có hại ra khỏi quần thể và giữ lại alen có lợi.
B. đều làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.
C. đều làm biến đổi mạnh tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.
D. đều chỉ làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen.
+ Hai cơ quan tương đồng là:
A. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế nhũi.
B. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.
C. mang của loài cá và mang của các loài tôm.
D. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan.
+ Trong thực tiễn sản suất, vì sao các nhà khuyến nông khuyên “không nên trồng một giống lúa duy nhất trên diện rộng”?
A. Vì khi điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể bị mất trắng, do giống có cùng một kiểu gen nên có mức phản ứng giống nhau.
B. Vì khi điều kiện thời tiết không thuận lợi giống có thể bị thoái hoá, nên không còn đồng nhất về kiểu gen làm năng suất bị giảm.
C. Vì qua nhiều vụ canh tác giống có thể bị thoái hoá, nên không còn đồng nhất về kiểu gen làm năng suất bị sụt giảm.
D. Vì qua nhiều vụ canh tác, đất không còn đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, từ đó làm năng suất bị sụt giảm.

Đọc tiếp  Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

TẢI PDF ĐỀ THI